POČÍTAČE, TABLET, NET → RUČNÝ SKENER

MSI, prenosný 900dpi bezdrôtov...
ID 001 825
900dpi bezdrôtový ručný skener...
ID 000 204
5MP digitálny skener filmov a ...
ID 000 203
USB RUČNÝ SKENER
ID 000 001